Výroba a kvalita podláh
drevene podlahy
    Ako ilustruje obrázok rezu podlahovej dosky, naše podlahy sú vyrábane z troch vrstiev drevnej hmoty. Prvú, vrchnú vrstvu o hrúbke 3,6mm tvorí vrstva ušľachtilého dreva, ktorá určuje charakter celej podlahy. Strednú vrstvu tvoria priečne uložené lišty zo smrekového dreva s hrúbkou 8,9mm. Toto uloženie zvýrazňuje elasticitu podlahy. Spodnú vrstvu o hrúbke 1,5mm tvorí jednoliaty kus masívu smrekového dreva, ktorá spevňuje celú konštrukciu podlahovej dosky.
    Veľmi dôležitú súčasť podlahy tvorí jej povrchová úprava. Pri výrobe sa vrchná časť pokryje najprv vrstvou špeciálnej náterovej hmoty. Potom nasleduje 6 vrstiev laku tej najvyššej kvality od firmy BONA AB. Každá z vrstiev laku je v procese výroby samostatne vytvrdzovaná pod UV žiarením. Týmto spôsobom sa zabezpečuje najväčšia možná miera ochrany pred poškodením. Zároveň však lak netvorí príliš hrubú vrstvu. Ostáva maximálne tenký, veľmi elastický ale odolný.
    V prípade, že ako povrchová úprava je použitý ECO olej, je nanášaný v troch vrstvách. Olej podlahu impregnuje a konzervuje na mnoho rokov. Dodáva podlahe antistatický účinok, uľahčuje čistenie a prípadnú opravu poškodení.
    Všetky procesy výroby od nákupu dreva až po predaj sú riadené v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001. Významnou známkou kvality je aj to, že podlahy Baltic Wood sú vyvážané do viac ako 40-tich krajín a sú opatrené 30-ročnou zárukou.
web.quasardesign.sk